Aktualności i wydarzenia

Niebieskie Zabrze 2019 - harmonogram

Niebieskie Zabrze 2019 - harmonogram

Kwiecień, to szczególnie ważny dla nas miesiąc. W tym wiosennym miesiącu koncentrujemy naszą uwagę na problematyce autyzmu, dlatego też nasza Szkoła organizuje już V edycję Kampanii Społecznej Informacyjno-Edukacyjnej „Niebieskie Zabrze” propagującej wiedzę o autyzmie. Tegoroczna kampania prowadzona jest pod hasłem „Nie mówię, ale się porozumiewam”...

Więcej...

List otwarty dyrektor Szkoły Podstawowej nr 41 Specjalnej w Zabrzu, Pani Teresy Paradowskiej z okazji 5 edycji kampanii Niebieskie Zabrze

Już po raz piąty społeczność Szkoły Podstawowej Nr 41 Specjalnej w Zabrzu angażuje się wokół problematyki autyzmu w ramach Kampanii Niebieskie Zabrze. Każda z poprzednich edycji miała na celu kształtowanie postaw tolerancji, zrozumienia i empatii dla osób dotkniętych autyzmem ich rodzin.

Analiza działań podejmowanych w kolejnych latach w ramach kampanii była podstawą do skupienia się na najważniejszych aspektach funkcjonowania tych osób i wyłonieniu zadań priorytetowych dla poprawy ich relacji z otoczeniem, aby czuli się rozumiani i mogli przekazywać w dostępny dla siebie sposób intencje, emocje, komunikaty.

Więcej...

Nasze zwycięstwo w Berlinie!

Nasze zwycięstwo w Berlinie!

Jest nam niezwykle miło poinformować nasz projekt "Nie mówię, ale się porozumiewam", realizowany w ramach Kampanii Niebieskie Zabrze,zdobył wyróżnienie podczas finału konkursu Polsko Niemieckiej Wymiany Młodzieży.

Więcej...

 

Kampania „Niebieskie Zabrze”

Kampania Społeczna informacyjno – edukacyjna „Niebieskie Zabrze" jest kontynuacją licznych inicjatyw Zespołu Szkół Specjalnych Nr 41Stowarzyszenia KONTAKT podjętych po raz pierwszy w 2009r. na rzecz osób dotkniętych autyzmem, która przyjęła formę akcji informacyjnej prowadzonej w miejscach publicznych miasta Zabrze. W następnych latach idea rozwijała się w kierunku edukacji zainteresowanych środowisk (specjaliści, rodzice) podczas konferencji i szkoleń związanych z tematyką autyzmu.

więcej informacji


Punkt Informacyjno - Konsultacyjny dla Rodziców

Rodzicu! Jeśli niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka możesz uzyskać bezpłatną pomoc na terenie Zabrza.

  • Punkt Informacyjno - Konsultacyjny dla Rodziców dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zabrzu

więcej informacji

Niezbędnik rodzica

Niezbędnik rodzica

Niezbędne informacje dla rodziców takie jak: formalności, orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, edukacja wczesne wspomaganie rozwoju, turnusy rehabilitacyjne, literatura.

więcej informacji

 

Organizatorzy

Patronat honorowy

Prezydent Miasta Zabrze Pani Małgorzata Mańka Szulik

Prezydent Miasta Zabrze Pani Małgorzata Mańka Szulik