Konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży

Szkoła Podstawowa 41 Specjalna uczestniczy w konkursie o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży odbywającego się pod hasłem "razem w Europie. Jeden cel", którego organizatorem jest Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. Konkurs jest poświęcony tematyce różnorodności i bierze w nim udział łącznie 20 polsko -niemieckich i trójstronnych projektów. Konkurs składa się z trzech etapów.
 
Etap pierwszy trwał do końca 2017 roku. W ramach I etapu należało do 20 września 2017 r. nadesłać szkic projektu za, w październiku wybrano 20 finalistów konkursu w kategoriach "wymiana szkolna" i wymiana pozaszkolna" oraz 27-30 listopada 2017 r.odbyło się seminarium w Krzyżowej dla organizatorów finałowych projektów. Etap drugi trwa od 1 stycznia do 31 października 2018 roku, gdzie następuje realizacja finałowych projektów. Etap trzeci odbywa się styczeń/luty 2019 r., kiedy odbędzie się spotkanie podsumowujące połączone z prezentacją finałowych projektów, obrady Jury konkursu i uroczyste wręczenie Polsko-Niemieckiej Nagrody Młodzieży.
 
Przyznane zostaną dwie główne nagrody pieniężne, po jednej w kategoriach szkolna i pozaszkolna wymiana młodzieży. Wysokość nagrody pieniężnej wynosi 3000 euro dla każdego z partnerów projektu (łącznie 6000 euro w przypadku projektu dwustronnego lub 9000 euro w przypadku projektu trójstronnego).
 

Wróć