Autyzm a metody AAC

AAC to ogół metod, które są stosowane do wspierania komunikacji osób mających trudności w werbalnym porozumiewaniu się. Do jednych z tych osób należą dzieci z autyzmem. Metody te umożliwiają takim osobom wyrażanie swoich potrzeb, preferencji, myśli, opinii, a w konsekwencji pomagają w nawiązywaniu relacji z innymi osobami. W celu ułatwieniu komunikacji dzieciom z autyzmem wprowadzamy symbole, które pomagają im rozumieć język i coraz lepiej go używać, wspomagając tym samym proces nabywania mowy.

Sukcesywnie w naszej placówce wdrażamy komunikację alternatywną w postaci wystandaryzowanych symboli, wykorzystujemy również gesty Makaton, język migowy oraz program Mówik. Metodę dostosowujemy do potrzeb oraz możliwości psychofizycznych dzieci. Dzięki pozyskaniu funduszy na zakup programu BoardMaker w ramach kampanii społecznej NIEBIESKIE ZABRZE mamy również możliwość tworzenia książek do komunikacji oraz prezentacji interaktywnych. Zajęcia dogoterapii są jednymi z wielu zajęć, podczas których uczniowie wyrażają swoje potrzeby z wykorzystaniem komunikacji alternatywnej.

Na zdjęciu Sandra - wspaniała dziewczynka z autyzmem opowiada o psie wykorzystując specjalnie przygotowaną w tym celu tablicę.

Wróć