List otwarty dyrektor Szkoły Podstawowej nr 41 Specjalnej w Zabrzu, Pani Teresy Paradowskiej z okazji 5 edycji kampanii Niebieskie Zabrze

Już po raz piąty społeczność Szkoły Podstawowej Nr 41 Specjalnej w Zabrzu angażuje się wokół problematyki autyzmu w ramach Kampanii Niebieskie Zabrze.

Każda z poprzednich edycji miała na celu kształtowanie postaw tolerancji, zrozumienia i empatii dla osób dotkniętych autyzmem ich rodzin.

Analiza działań podejmowanych w kolejnych latach w ramach kampanii była podstawą do skupienia się na najważniejszych aspektach funkcjonowania tych osób i wyłonieniu zadań priorytetowych dla poprawy ich relacji z otoczeniem, aby czuli się rozumiani i mogli przekazywać w dostępny dla siebie sposób intencje, emocje, komunikaty.

Praca nad komunikacją stała się głównym tematem 5 edycji kampanii. Szkoła uczestniczy w międzynarodowym projekcie „Nie mówię, ale się porozumiewam” . Kadra pedagogiczna doskonali swoje kompetencje w zakresie AAC, kupujemy specjalistyczny sprzęt, stosujemy gesty, symbole, obrazki, które mówią.

Uniwersalny język w komunikacji wspomagającej i alternatywnej stał się skutecznym narzędziem porozumiewania się w spotkaniach między dziećmi z Pestalozzi-Schule w Essen i uczniami naszej szkoły. Bariery językowe nie stanowiły problemu.

Metody alternatywnego komunikowania się nie są i nie muszą być powszechnie znane, chociaż nie jest to wiedza zastrzeżona dla specjalistów. Wystarczy wiedzieć, że są, działają i wspierają osoby nie posługujące się mową czynną w funkcjonowaniu społecznym.
Nasza niewiedza nie jest usprawiedliwieniem. I nic złego się nie dzieje dopóki jakaś dziwna skłonność ludzkiej natury nie powoduje, że czujemy się lepsi, ważniejsi i ponad.

Dlaczego ?
Przecież to my czegoś nie rozumiemy…..


Teresa Paradowska
Dyrektor Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 41 Spe­cjal­nej w Zabrzu

Wróć