Niebieskie Zabrze 2019 - harmonogram

Kwiecień, to szczególnie ważny dla nas miesiąc. W tym wiosennym miesiącu koncentrujemy naszą uwagę na problematyce autyzmu, dlatego też nasza Szkoła organizuje już V edycję Kampanii Społecznej Informacyjno-Edukacyjnej „Niebieskie Zabrze” propagującej wiedzę o autyzmie. Tegoroczna kampania prowadzona jest pod hasłem „Nie mówię, ale się porozumiewam”. Celem kampanii „Niebieskie Zabrze" jest:

 • Tworzenie uczniom niekomunikujacym się fonicznie warunków do nabywania nowych umiejętności i doświadczeń w relacjach społecznych z rówieśnikami w sytuacjach pozaszkolnych;
 • Przełamywanie barier i stereotypów w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi, niekomunikującymi się fonicznie
 • Budowanie pro – inkluzyjnych postaw
 • Integracja środowisk szkolnych z terenu Zabrza na rzecz osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi;
 • „Autyzm to nie choroba” - Przekazywanie wiedzy czym jest autyzm, jakie są jego objawy, jak można pomóc osobom z autyzmem, jak reagować na zachowania trudne mogące wystąpić u osób dotkniętych autyzmem.
 • Prowadzenie zajęć integracyjnych w terminie październik 2018 – maj 2019 we współpracy z Przedszkolem Nr 19 oraz Szkołą Podstawową Nr 6 w Zabrzu;
 • Doświadczenie przez osoby niepełnosprawne nowych przeżyć, emocji, tworzenia, poznania się, rywalizacji sportowej, ekspresji artystycznej, nowych doświadczeń
 • Propagowanie twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych na terenie Zabrza.

Tegoroczna edycja jest kontynuacją miedzynarodowego Projektu Polsko – Niemieckiej wymiany młodzieży Zabrze – Essen oraz działań z lat poprzednich i zakłada:

 1. Październik 2018 – maj 2019 warsztaty integracyjne uczniów SP 41 S Zabrze oraz uczniów SP 6 oraz Przedszkola Nr 19 w Zabrzu – są to cykliczne spotkania uczniów niepełnosprawnych z dziećmi z placówek masowych;
 2. Styczeń 2019 – marzec 2019 – warsztaty plastyczne „Krzesła robią słowa – doświadczam i poznaję wielozmysłowo” wspólne działania artystyczne uczniów autystycznych z uczniami pełnosprawnymi (SP Nr 6, SP Nr 15)
 3. Luty 2019 – Wyjazd uczniów z autyzmem SP 41 S do Berlina na spotkanie podsumowujące międzynarodowy projekt „Nie mówię ale się porozumiewam” – zdobycie wyróżnienia w kategorii wymiany szkolnej;
 4. Marzec 2019 – przeprowadzenie warsztatów dla uczniów szkół masowych z terenu miasta Zabrza pod hasłem „Oswoić autyzm” przybliżających tematykę autyzmu;
 5. 2 kwietnia 2019 – Organizacja panelu dyskusyjnego pod hasłem: „Autyzm – stereotypy kontra rzeczywistość” z udziałem rodziców, opiekunów, specjalistów i władz lokalnych dla uczniów szkół masowych z terenu Zabrza, Gliwic i Rudy Śląskiej;
 6. 2 kwietnia 2019 – Niebieski Team -bieg z udziałem uczniów szkół specjalnych i masowych z terenu miasta Zabrze organizowany we współpracy ze SP nr 15 „pod lasem”
 7. 2 kwietnia 2019 – Piknik integracyjny uczniów niepełnosprawnych intelektualnie z/i autyzmem z pełnosprawnymi rówieśnikami
 8. 6 kwietnia – Niebieski Dogtrekking- Reczkowa. Bieg charytatywny z udziałem psów organizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Wild Dog Team
 9. Kwiecień 2019 – wystawa prac powstałych w trakcie warsztatów integracyjnych „Krzesła robią słowa” we współpracy ze Szkołą Muzyczną I i II stopnia im. S. Moniuszki w na terenie Szybu „Maciej”.
 10. Kwiecień 2019 – zapal się na niebiesko – zainicjowanie wydarzenia w zabrzańskich placówkach oświatowych

Od początku naszej Kampanii otrzymywaliśmy wsparcie władz lokalnych oraz każdorazowo honorowy patronat Prezydenta Miasta Zabrze – Małgorzaty Mańki – Szulik. W tym roku nasze działania objęła patronatem również Fundacja JiM z czego bardzo się cieszymy i bardzo dziękujemy.

Wróć