Porozmawiajmy o AAC – oswoić to co niezrozumiałe

Już po raz trzeci z inicjatywy nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych Nr 41 w Zabrzu chcemy zainteresować społeczność miasta, a poprzez Internet szerszego odbiorcę problematyką trudności funkcjonowania oraz komunikowania się osób z autyzmem, zakładając, że to co zrozumiałe i oswojone buduje lepsze relacje, powoduje otwartość i większą tolerancję.

Mamy świadomość, że wpływ na zmianę postaw wobec innych następuje etapami. Obecna edycja poprzedzona działaniami edukacyjnymi skierowanymi na pokonywanie stereotypów na temat dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – skupiona jest na komunikacji. Prawidłowa komunikacja jest głównym narzędziem budowania wzajemnych kontaktów, rozumienia intencji innych, pokonywania emocji.

Osoby z autyzmem mogą poprzez komunikaty niewerbalne oraz przy zastosowaniu metod wspomagających skutecznie informować o swoich potrzebach, odpowiadać na informacje z otoczenia, wyrażać stany uczuciowe i sygnalizować zagrożenia. Bez takiej możliwości pozostają w izolacji i poczuciu bycia niezrozumianym.

Możemy to zmienić i sprawić, że ludzie przestaną by dla siebie obcy i pojawi się coś, co może zastąpić lęk, obawę czy niechęć naturalną ciekawością „innego”.

W związku z tym z ogromną przyjemnością chcemy zaprosić Państwa na spotkanie z Panią Agnieszką Kossowską podczas którego porozmawiamy o AAC, czyli komunikacji wspomagającej i alternatywnej dzieci z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami.

Spotkanie odbędzie się 7 kwietnia 2017r w siedzibie ZSS Nr 41 w Zabrzu przy ul. Konopnickiej 3.

Zapraszam serdecznie

Dyrektor ZSS nr 41 w Zabrzu
Teresa Paradowska

Formularz zgłoszeniowy

Wróć