Projekt: Nie mówię, ale się porozumiewam

We wtorek, 24 kwietnia Szkoła Podstawowa 41 Specjalna w Zabrzu przywitała gości –  uczniów i opiekunów z Pestalozzi-Schule z Essen. Spotkanie z niemieckimi przyjaciółmi trwało, aż do soboty 28 kwietnia i było skutkiem przystąpienia tejże placówki do projektu Wspólna Europa. Jeden cel. Temat projektu brzmiał: Nie mówię, ale się porozumiewam i jest organizowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży (PNWM).

W projekcie wzięli udział uczniowie niekomunikujący się fonicznie, którzy mieli niepowtarzalną okazję do nabycia nowych doświadczeń i umiejętności w relacjach społecznych z rówieśnikami z zagranicy. Kilkudniowe spotkania pozwoliły dzieciom i młodzieży na doświadczenie nowych przeżyć, emocji, tworzenia, poznania się, rywalizacji sportowej, ekspresji artystycznej, nowych doświadczeń w kontaktach ze zwierzętami. Poszczególne dni poświęcone były konkretnej aktywności: sportowej, naukowej, muzycznej, teatralnej oraz przyrodniczej.

W trakcie pobytu niemieckich gości Szkoła Podstawowa 41 Specjalna obchodziła swój jubileusz 35.lecia. Mieli oni okazję zapoznać się z historia placówki i jej osiągnięciami. Wspólnie świętowano i biesiadowano.

Podczas różnorakich atrakcji i zabaw, również nauczyciele mogli wymienić się doświadczeniami i podzielić problemami obecnymi w pracy z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie oraz  niekomunikującymi się fonicznie.

Uczniowie z Niemiec wyposażeni byli w komunikatory elektroniczne, które bardzo ułatwiają komunikację osób niekomunikujących się werbalnie z otoczeniem. Pedagodzy Szkoły Podstawowej 41 Specjalnej z wielką ochotą i nadzieją wdrażają ten system komunikacji alternatywnej w swojej placówce, zatem wykorzystanie doświadczeń niemieckich nauczycieli okazało się niezmiernie przydatne.

Wspólnie spędzony czas, zabawy integracyjne, różnorakie aktywności przyczyniły się do nawiązania bliskich relacji między uczniami z obu krajów. Jak się okazało, słowa są tylko jednym z elementów komunikacji międzyludzkiej. Tym uczniom udało się porozumiewać za pomocą gestów, emocji, uśmiechu i serdeczności. Wspólna zabawa, nauka, muzyka, teatr i rywalizacja sportowa są uniwersalnymi środkami wyrazu.

W sobotę, kiedy nadszedł czas rozstania, nie zabrakło wielkich wzruszeń a nawet łez. Wszyscy bardzo się polubili i wręcz szczerze zaprzyjaźnili. Pociechą jest zaplanowana rewizyta w październiku. Wszyscy niecierpliwie na nią czekają.

Mamy nadzieję, że będzie to wspaniały czas dla całej naszej szkolnej społeczności, że nowo zawarte znajomości przetrwają i zaowocują przyjaźnią, tym bardziej, że w październiku to my będziemy gościć w niemieckiej szkole.

Wróć