Aktualności

„Niebieskie Zabrze” w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza

„Niebieskie Zabrze” w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza

Obchody Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu 2015 pod hasłem „Nie bądź zielony w kwietniu bądź niebieski „ w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrzu rozpoczęliśmy już w miesiącu marcu.

Więcej...

Wystawa plakatów uczniów Zesołu Szkół nr 18

Rozpoczął się kwiecień. Wraz z nim otwieramy wystawy plakatów uczniów Zesołu Szkół nr 18 w Zabrzu pt. "Nie bądź zielony w temacie autyzmu w kwietniu bądź niebieski" oraz wystawy prac plastycznych uczniów z autyzmem Zespołu Szkół nr 41. Wystawy odbywają się w 20 punktach na terenie Zabrza.

Więcej...

Sygnały autyzmu

W ramach kampanii Niebieskie Zabrze organizatorzy przygotowali plakat informacyjny dotyczący pierwszych objawów autyzmu. Został on przekazany do wszystkich przedszkoli oraz oddziałów szkolno przedszkolnych na terenie miasta Zabrze oraz wybranych placówek zdrowia.

Więcej...

JiMBox trafi do nas!

JiMBox trafi do nas!

Fundacja Jim wybrała  100 miejsc, do których wyśle  JiMBox, czyli specjalny pakiet do świecenia w ramach obchodów Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu wśród wyróżnionych znalazł się Zespół Szkół Specjalnych nr 41 w Zabrzu.

Serdecznie dziękujemy.

Więcej...

Bezpłatne konsultacje z Poradnikiem Autystycznym 2015

Światowy Dzień Autyzmu z Poradnikiem Autystycznym 2015

Zespół Szkół Specjalnych nr 41 w Zabrzu w ramach prowadzonego Punktu Informacyjno - Konsultacyjny dla Rodziców dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi bierze udział w ogólnopolskich bezpłatnych konsultacjach - ŚŒwiatowy Dzień Autyzmu z Poradnikiem Autystycznym.

Więcej...

Światowy Dzień Autyzmu z Poradnikiem Autystycznym 2015

Światowy Dzień Autyzmu z Poradnikiem Autystycznym 2015

Według najnowszych danych statystycznych około 1,5 tysiąca urodzonych w 2015 roku w Polsce dzieci uzyska diagnozę ze spektrum autyzmu. Wielu rodziców ma poważne wątpliwości, czy ich dziecko rozwija się prawidłowo, czy nabywa odpowiednich umiejętności w odpowiednim wieku. Stąd pomysł, aby w tym roku zorganizować ogólnopolskie bezpłatne konsultacje dla rodziców z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu 2 kwietnia. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu (ang. World Autism Awareness Day, WAAD) to święto obchodzone corocznie 2 kwietnia z inicjatywy Kataru w osobie Jej Wysokości Mozah, małżonki emira Hamada ibn Chalifa as-Sani, popartej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 18 grudnia 2007 (A/RES/62/139) i opublikowaną 21 stycznia 2008 roku.

Więcej...

Działania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zabrzu

Działania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zabrzu

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zabrzu jest placówką oświatową mającą na celu udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz pomocy rodzinie i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem.

Beneficjentami naszych działań jest również lokalna społeczność, która ma okazje być odbiorcą naszych licznych działań z zakresu promocji zdrowia, psychoedukacji
i profilaktyki.

Więcej...

Plakaty Zespołu Szkół nr 18 w Zabrzu

Uczniowie Zespołu Szkół nr 18 – Liceum Plastycznego i Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych, którzy wykonali projekty plakatów.

Więcej...

Uroczyste wręczenie certyfikatów IV edycji Funduszu Małych Grantów

W sobotę 7 marca 2015r.o godz. 17:00 na scenie Europy Centralnej podczas jej 2 urodzin odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów IV edycji Funduszu Małych Grantów. Wśród laureatów znalazło się Stowarzyszenie KONTAKT Rodziców, Opiekunów, Przyjaciół na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie, które uzyskało dofinansowanie projektu "Kampania Społeczna edukacyjno-informacyjna "NIEBIESKIE ZABRZE".

Otrzymane wsparcie finansowe w wysokości 2000 zł pozwoli nam częściowe na pokrycie kosztów kampanii.

Więcej...