Aktualności

Działania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zabrzu

Działania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zabrzu

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zabrzu jest placówką oświatową mającą na celu udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz pomocy rodzinie i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem.

Beneficjentami naszych działań jest również lokalna społeczność, która ma okazje być odbiorcą naszych licznych działań z zakresu promocji zdrowia, psychoedukacji
i profilaktyki.

Więcej...

Plakaty Zespołu Szkół nr 18 w Zabrzu

Uczniowie Zespołu Szkół nr 18 – Liceum Plastycznego i Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych, którzy wykonali projekty plakatów.

Więcej...

Uroczyste wręczenie certyfikatów IV edycji Funduszu Małych Grantów

W sobotę 7 marca 2015r.o godz. 17:00 na scenie Europy Centralnej podczas jej 2 urodzin odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów IV edycji Funduszu Małych Grantów. Wśród laureatów znalazło się Stowarzyszenie KONTAKT Rodziców, Opiekunów, Przyjaciół na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie, które uzyskało dofinansowanie projektu "Kampania Społeczna edukacyjno-informacyjna "NIEBIESKIE ZABRZE".

Otrzymane wsparcie finansowe w wysokości 2000 zł pozwoli nam częściowe na pokrycie kosztów kampanii.

Więcej...