List Pierwszej Damy z 2014 roku

Anna Komorowska

Do Uczestników Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu

Szanowni Państwo,

Zwracam się do Państwa w z okazji Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu, który Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła kilka lat temu, dając tym samym wyraz troski i potrzeby pochylenia się nad rosnącym problemem występowania tego zaburzenia na całym świecie. Szczególnie ciepło chciałabym dzisiaj zwrócić się do osób dotkniętych autyzmem i ich rodzin, życząc dużo wytrwałości i nadziei.

Badania naukowe, jak i doświadczenia praktyków jednoznacznie pokazują, że im wcześniej postawiona diagnoza i im szybciej rozpoczęta terapia, tym szansa na poprawę funkcjonowania autystycznego dziecka rośnie, dlatego niezmiernie ważne pozostaje rozpowszechnianie, w szczególności wśród rodziców i osób sprawujących opiekę nad dziećmi i młodzieżą, informacji pozwalających na wczesne rozpoznawanie niepokojących objawów. Istotne jest także szerzenie wiedzy na temat autyzmu w społeczeństwie i tworzenie dogodnych warunków dla rozwoju, edukacji i pracy osób z autyzmem. Namawiam do wspierania osób i instytucji działających w tym obszarze.

Cieszę się, że w Polsce z roku na rok coraz więcej miejsca w debacie publicznej poświęca się zagadnieniu autyzmu oraz sytuacji osób dotkniętych tym zaburzeniem. Jest jednak jeszcze bardzo wiele do zrobienia. Gorąco popieram wszelkie działania, które służą podnoszeniu świadomości na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu, ale też do poprawy systemu diagnozowania i opieki dla tej grupy osób. W ostatnim roku uczestniczyłam w wydarzeniach poświęconych tej tematyce, dlatego z radością objęłam swoim patronatem akcje prowadzone w ramach nie tylko Dnia, ale i całego Miesiąca Wiedzy na temat Autyzmu przez organizacje zrzeszone w ramach Porozumienia Autyzm-Polska.

Życzę Państwu, by rozpoczynające się dziś obchody Miesiąca Świadomości na Temat Autyzmu stały się kolejną okazją do zwrócenia uwagi na problemy osób dotkniętych autyzmem i przyczyniły do poprawy ich sytuacji.

Wróć