Aktualności i wydarzenia

JiMBOX dla Niebieskiego Zabrza

Miło nam poinformować, że już po raz trzeci Fundacja JiM zauważyła działania podejmowane w ramach kampanii "Niebieskie Zabrze", przyznając nam JiM BOXa.

Zobacz też: http://jim.org/polskananiebiesko

Więcej...

Wernisaż pt: „Mój niebieski świat”

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Nr 41 w Zabrzu zaprasza dnia 31 marca 2017 r. o godz. 10.15 do Szybu Maciej na wernisaż pt: „Mój niebieski świat” inaugurujący III edycję Kampanii Edukacyjno – Informacyjnej Niebieskie Zabrze.

Więcej...

Porozmawiajmy o AAC – oswoić to co niezrozumiałe

Już po raz trzeci z inicjatywy nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych Nr 41 w Zabrzu chcemy zainteresować społeczność miasta, a poprzez Internet szerszego odbiorcę problematyką trudności funkcjonowania oraz komunikowania się osób z autyzmem, zakładając, że to co zrozumiałe i oswojone buduje lepsze relacje, powoduje otwartość i większą tolerancję. Mamy świadomość, że wpływ na zmianę postaw wobec innych następuje etapami.

Obecna edycja poprzedzona działaniami edukacyjnymi skierowanymi na pokonywanie stereotypów na temat dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – skupiona jest na komunikacji.

Formularz zgłoszeniowy

Więcej...

 

Kampania „Niebieskie Zabrze”

Kampania Społeczna informacyjno – edukacyjna „Niebieskie Zabrze" jest kontynuacją licznych inicjatyw Zespołu Szkół Specjalnych Nr 41Stowarzyszenia KONTAKT podjętych po raz pierwszy w 2009r. na rzecz osób dotkniętych autyzmem, która przyjęła formę akcji informacyjnej prowadzonej w miejscach publicznych miasta Zabrze. W następnych latach idea rozwijała się w kierunku edukacji zainteresowanych środowisk (specjaliści, rodzice) podczas konferencji i szkoleń związanych z tematyką autyzmu.

więcej informacji


Punkt Informacyjno - Konsultacyjny dla Rodziców

Rodzicu! Jeśli niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka możesz uzyskać bezpłatną pomoc na terenie Zabrza.

  • Punkt Informacyjno - Konsultacyjny dla Rodziców dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zabrzu

więcej informacji

Niezbędnik rodzica

Niezbędnik rodzica

Niezbędne informacje dla rodziców takie jak: formalności, orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, edukacja wczesne wspomaganie rozwoju, turnusy rehabilitacyjne, literatura.

więcej informacji

 

Organizatorzy

Patronat honorowy

Prezydent Miasta Zabrze Pani Małgorzata Mańka Szulik

Prezydent Miasta Zabrze Pani Małgorzata Mańka Szulik