Szkoła Podstawowa Nr 14 z oddziałami integracyjnymi w Zabrzu

Szkoła Podstawowa Nr 14 z oddziałami integracyjnymi w Zabrzu

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Zabrzu została założona w roku 1974 roku. W roku 2000 społeczność szkolna podjęła do realizacji nowe zadania, w wyniku których w nazwie szkoły umieszczono charakterystyczne dla jej działania oddziały integracyjne.
W bieżącym roku w naszej placówce uczy się 488 uczniów, z czego duża część społeczności uczniowskiej wywodzi się spoza rejonu.

W szkole działają:

oddziały przedszkolne - dla dzieci sześcioletnich i pięcioletnich

  • 12 oddziałów klas I - III, w tym 7 oddziałów integracyjnych,
  • 12 oddziałów klas IV - VI, w tym 6 to oddziały integracyjne,


Szkoła posiada 21 sal lekcyjnych, 2 pracownie komputerowe, multimedialne centrum informacji   w bibliotece, pracownię przyrodniczą, salę gimnastyczną, 2 sale do zajęć świetlicowych, bibliotekę z czytelnią, salę rehabilitacyjną, jadalnię.

W szkole działa stołówka i sklepik uczniowski.

Do dyspozycji uczniów są przyszkolne boiska: - do piłki nożnej, - ogólnodostępne, wielofunkcyjne boisko sportowe o nawierzchni syntetycznej Od czerwca 2010 roku uczniowie naszej szkoły mogą korzystać ze szkolnego placu zabaw wybudowanego w ramach programu "Radosna szkoła".

Zatrudnionych jest 83 nauczycieli, w tym: pedagog szkolny, psycholog, 2 logopedów, rehabilitant,  14 pracowników administracji i obsługi.

Uczniowie zadowoleni są ze szkoły, ponieważ czują się w niej bezpiecznie i panuje tu właściwa twórcza atmosfera.