Zespół Szkół Nr 18 w Zabrzu

Zespół Szkół Nr 18 w Zabrzu

„Zabrzański Plastyk” to dwie szkoły artystyczne: czteroletnie Liceum Plastyczne oraz sześcioletnia Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych (po szkole podstawowej).

Podstawą kształcenia w naszej szkole jest rozległa wiedza plastyczna zdobywana na zajęciach z rysunku, malarstwa, rzeźby, podstaw projektowania, fotografii, filmu, technik graficznych, dekorowania wnętrz oraz historii sztuki. Podbudowę całości stanowi rozległa wiedza ogólna na poziomie liceum i gimnazjum ze szczególną troską o naukę języków obcych (język angielski jako obowiązkowy dla wszystkich uczniów oraz język niemiecki lub francuski jako drugi obowiązkowy język obcy) oraz przedmiotów humanistycznych. Zarówno w jednej jak i w drugiej szkole uczniowie kształcą się w trzech specjalizacjach - fotografia artystyczna, aranżacja przestrzeni, projektowanie graficzne. - które przygotowują do podjęcia pracy zawodowej (nauka kończy się egzaminem dyplomowym) oraz do dalszego kształcenia się już na poziomie akademickim (po zdaniu matury).

Absolwenci naszej szkoły najchętniej kontynuują naukę na akademiach sztuk pięknych w całym kraju i Europie. Każda polska wyższa uczelnia tego typu ma wśród swoich studentów byłych uczniów zabrzańskiego Plastyka. Z kierunków politechnicznych wybierana bywa najczęściej architektura. Absolwenci szkoły studiują również kierunki humanistyczne (m.in. historię sztuki, kulturoznawstwo, języki obce).

W trakcie nauki w naszej szkole uczniowie uczestniczą w plenerach krajowych i zagranicznych, biorą udział w wycieczkach dydaktycznych (do muzeów, galerii, teatrów, filharmonii,) a także konkursach i warsztatach artystycznych czy spotkaniach z wybitnymi twórcami.

Szkoła na stałe wrosła w krajobraz Zabrza, odgrywając od początków istnienia, ważną rolę w życiu miasta, jest bowiem współorganizatorem wielu ważnych wydarzeń takich jak Międzynarodowy Festiwal Rysowania czy Industriada. Uczniowie przygotowują prace na różnego rodzaju aukcje charytatywne, aranżują wnętrza takich miejsc w mieście jak szpital położniczy w Biskupicach, (cykl portretów „Macierzyństwo”), gmach Urzędu Miejskiego (szopka Bożonarodzeniowa).

Tradycją szkoły stały się jarmarki świąteczne: Bożonarodzeniowy i Wielkanocny – na których uczniowie i nauczyciele sprzedają swoje prace (uzyskane fundusze wspomagają działalność Samorządu Szkolnego), wspólne uczniów i nauczycieli przedstawienia teatralne, wernisaże prac, wydawanie kalendarza z pracami uczniów.